Vlastná funkcia v Oracle, odpovědí: 7

Nie som databázový admin ani vývojár napriek tomu potrebujem vyriešiť nasledovný problém s Oracle. Mám SQL dopyt, kde hodnoty v jednom stĺpci sa získavajú ako výsledok funkcie. Definíciu funkcie mám, aj som ju cez SQLplus definoval, ale neviem, či správne, lebo pri volaní SQL príkazu to skončí chybou akurát kvôli funkcii. Volanie samotnej funkcie taktiež […]

PostgreSQL user pomocí postgresql_user ansible , odpovědí: 3

Ahoj snažím se vytvořit uživatele pomocí modulu ansible „postgresql_user“ takto: – name: Create icinga PG user postgresql_user: name: icinga password: „{{ pg_icinga_pass }}“ priv: „public:SELECT“ state: present Chci vytvořit uživatele jehož práva jsou analogická k těmto sql příkazům: CREATE ROLE icinga WITH LOGIN ENCRYPTED PASSWORD ‚SuperTajnéHeslo‘; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO […]

Článek: DistrCut – optimalizace pomocí distribuované inteligence

Optimalizační systémy, které jsem dosud popisoval, se týkaly vždy optimalizace na jednom zařízení. Optimalizovalo se dělení tyčového materiálu na jedné pile, vypalování plošného materiálu na jednom plazmovém stroji, řídilo se tavení na jedné elektrické obloukové peci. Ve výrobním procesu je však často nutné optimalizovat činnost celého výrobního úseku, kde je více různých objektů odlišného typu […]

Nejdelší DDoS útok letošního roku: 277 hodin

DDoS, tedy Distribuované odepření služby (Distributed Denial of Service) je útok, při němž útočník nebo útočníci zabrání cílovému serveru, aby poskytoval službu, k níž byl určen. Každý takový server je totiž schopen reagovat pouze na určité množství požadavků za sekundu a pokud útočník tohoto množství dosáhne nebo jej dokonce přesáhne, poškodí tak správné fungování daného […]

Článek: Pro získání vyšší pozice dnes odbornost často nestačí, je třeba mít i manažerské dovednosti

Získat kvalitní odborné znalosti dnes už není tak obtížné, existuje spousta knih, kurzů a odborných článků na internetu, díky kterým lze odbornost v daném oboru získat poměrně snadno. Pokud ale míříte výše, je třeba ovládat i manažerské dovednosti a umět vést tým lidí, a na to je už třeba mít ideálně dobrou průpravu.

Nový úřad pro kybernetickou bezpečnost

NÚKIB, tedy Národní Úřad pro Kybernetickou a Informační Bezpečnost, je nově vzniklá instituce, která má přinést odbornou pomoc v případě vážných kybernetických hrozeb. Oddělila se jako část NBÚ, Národního Bezpečnostního Úřadu, sídlí v Brně se současnými 129 zaměstnanci čítajícími nejen IT odborníky, ale také právníky, teoretiky, politology a další a jejím dlouhodobým cílem je vyrůst […]